Rešitve primerne za posameznike in podjetja

OSEBNO MENTORSTVO – ”COACHING”

Doseganje ambicioznih ciljev s pomočjo naprednih strategij.

Pri osebnem mentorstvu oziroma ”coachingu” mentor in udeleženec programa opredelita jasne, ambiciozne cilje in zahtevane strategije, nato pa se posvetita njihovemu doseganju. Na poti do ciljev bomo dosegli, da spremenite miselne omejitve in neproduktivne navade v koristno vedenje, kar vam bo omogočilo nadzor v vseh okoliščinah. Odlične rezultate imamo pri doseganju ciljev tudi v primeru, ko so udeleženci preobremenjeni in pod stresom.

Preberite več
SODOBNO PARTNERSTVO

Harmonični medsebojni odnosi.

Kaj pravzaprav pomeni sodobno partnerstvo? Tako, kot se spreminja življenje in postaja vedno hitrejše, tako se spreminjajo tudi odnosi. V preteklosti so medsebojni odnosi temeljili na zaljubljenosti, čustvovanju in zelo pogosti bližini partnerjev. Današnji čas nam tega ne omogoča več, zato se partnerji oddaljujejo in se počutijo zapostavljene. Ljudje hitimo iz enega odnosa v drugega, brez, da bi rešili temeljni problem.

Preberite več
SPROŠČENA NOSEČNOST IN LAHEK POROD

Za lažjo zanositev in srečno nosečnost.

Misli, čustva in počutje nosečnice se prenašajo na otroka. Vse, kar v času nosečnosti vložite vase, se bo v prihodnosti odražalo na otroku. Pomembno je, da teh devet mesecev posvetite rojstvu otroka, pri čemer je pristen in močan stik s sabo ključnega pomena. Ko to dosežete, postane vse lažje in bolj izpolnjujoče.

Preberite več
INTENZIVI

Intenzivni vikend program na prijetni lokaciji (morje, toplice,…) za intenzivne rezultate v kratkem času.

Konkretni rezultati v prijetnem energijskem okolju in kratkem času. Intenzivni vikendi so namenjeni vsem, ki jih naglica časa prikrajša za dolgotrajnejše mentorstvo. Odvijajo se ob posebnih terminih, stran od domačega okolja posameznika, skozi potek posebej prilagojenega programa pa udeleženci učinkovite in trajne rezultate dosežejo hitreje. Mentor je na voljo ves čas trajanja intenziva.

Preberite več
IZZIV ZA ZAPOSLENE

Izboljšajte svoje rezultate v delavniku, odpravite posledice stresa in se izognite izgorelosti.

Če ne moremo spremeniti povzročiteljev stresa, je potrebno spremeniti svoj odnos do njih. Da bi se izognili negativnim posledicam stresa na delovnem mestu, se moramo tega naučiti in obenem povečati količino energije ter jo vzdrževati skozi vsak delovni dan.

Preberite več
KDO SEM?

Program za otroke in mladostnike

Kdo sem jaz? Kje je moje mesto v času in prostoru? Zakaj me starši, učitelji, starejše generacije ne razumejo, ne slišijo? Kako delujem? Kaj je moj potencial?
Vsa ta vprašanja in še več bomo obravnavali na skupinskih ali individualnih srečanjih z mladostnicami/mladostniki.
Otroci nas učijo, kako sprejemati drugačnost in kako vzgojno pristopati k novodobnim energijam, ki jih prinašajo ti otroci. Zakaj so drugačni? Ker so skupek novih generacij, ki jih nekateri imenujejo indigo otroci, drugi jim rečejo mavrični ali kristalni otroci.
Bolj kot diamant brusiš, lepši lesk ima, bolj se blešči in navdušuje s svojo čistočo in neupogljivo močjo. Iz takšnega testa so tudi naši otroci. Bolj kot jih vzgojno na primeren način poslušamo, podpiramo, postavljamo pravila in meje, bolj se oblikujejo v čudovite in pokončne, pogumne ljudi, na katerih sloni preobrazba današnje družbe, ki je nujna in nas zagotovo čaka v bližnji prihodnosti.
Seveda pa potrebujejo tudi meje in točno opredeljena pravila, kaj se sme in kaj ni dovoljeno. Za njihov zdrav razvoj in razcvet je nujno potreben okvir, znotraj katerega lahko varno raziskujejo okolje in seveda odnose, ki za njih predstavljajo pomembno oporo pri izgradnji njim lastnih energij in identitete. Poleg pravil in mej potrebujejo tudi morje starševske ljubezni in sprejetosti, predvsem pa razumevanja in podpore pri njihovih nestandardnih željah in potrebah.
Program  je namenjen mladostnikom, ki imajo:
• različne čustvene in vedenjske težave,
• razvojne in učne težave,
• težave z zasvojenostjo,( ne-kemične, kemične ali vedenjske odvisnosti…)
• težave z motivacijo,
• nizko samopodobo in nizek občutek lastne vrednosti,
• težave v medosebnih odnosih,
• težave pri reševanju problemov,

V program se lahko vključijo tudi družine, ki se srečujejo s stisko mladostnice/mladostnika, ki rabijo pomoč pri krepitvi starševske vloge, vzpostavljanju boljših odnosov z otroki, mladostniki.
Namen programa je mladostnikom in mladostnicam in njihovim družinam omogočiti:
• spoznavanje sebe,
• način razvijanja kreativnosti,
• se naučiti postaviti cilj, slediti cilju, vztrajati in ga izpeljati do konca,
• učenje učinkovite načine komunikacije,
• učenje sodelovanja v družini in v vrstniški skupini,
• učenje spoprijemanja z različnimi stiskami in s stresom,
• oblikovanje pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti,
• prepoznavanje, razumevanje, izražanje lastnih čustev in razvijanje čustvene inteligence,
• krepitev starševske vloge in sočutnega odgovornega starševstva, razvijanje starševskih kompetenc …
Program obsega individualna ali skupinska izobraževanja/delavnice. Mladostniki tako izražajo notranje doživljanje in čustvovanje, se učijo socialnih veščin, predelujejo stisko, travmatične izkušnje, gradijo na občutku lastne vrednosti.

Mladi so tisti, ki bodo socialne, družinske in kasneje partnerske odnose postavljali na nove tirnice in s svojo močjo bodo zahtevali predrugačenje pogleda na ljudi, ki bilo kako odstopajo od pričakovanih in zaukazanih norm.

Preberite več